Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh

.
Nguồn: baophapluat.vn