Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Năm 2019 tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 21 vụ án

.
Nguồn: baophapluat.vn