Hải Dương tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật

.
Nguồn: baophapluat.vn