Mong muốn EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng với thủy sản Việt Nam

.
Nguồn: baophapluat.vn