Cần có bộ Luật về ngôn ngữ

Cần có bộ Luật về ngôn ngữ

(VOV5) - Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, thực tế sử dụng những vấn đề về ngôn ngữ Tiếng Việt còn đa dạng và phức tạp. Do đó,...