Đầu Xuân nói chuyện thiền và chuyện ấy

Đầu Xuân nói chuyện thiền và chuyện ấy

Trong thiền chỉ có sự sung sướng, an lạc và không phán xét. Hầu hết con người chỉ đạt được đến điều này khi “lên đỉnh” trong lúc làm chuyện ấy. Đó là lúc người ta chỉ thấy thỏa mãn, sự sung sướng lan tỏa và đầu óc trống rỗng. Đó là cảm giác thiền, tất nhiên!