City Auto: Lợi nhuận quý IV/2018 tăng mạnh

City Auto: Lợi nhuận quý IV/2018 tăng mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 của Công ty cổ phần City Auto (CTF), trong kỳ, Công ty đạt doanh thu 1.276 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2017; lợi nhuận trước thuế đạt 47,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, tăng lần lượt 160% và 143% so với cùng kỳ.

Công nhận doanh nghiệp ưu tiên về hải quan trong 30 ngày

Công nhận doanh nghiệp ưu tiên về hải quan trong 30 ngày

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (DN). Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Tổng cục Hải quan thẩm định, kết luận về việc công nhận ưu tiên về thủ tục hải quan cho DN.

Công ty Dịch vụ công ích quận Gò Vấp trúng gói thầu hơn 366 tỷ

Công ty Dịch vụ công ích quận Gò Vấp trúng gói thầu hơn 366 tỷ

(BĐT) - UBND quận Gò Vấp (TP.HCM) vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Duy tu giao thông, duy tu thoát nước, chăm sóc, bảo quản công viên cây xanh, tiểu đảo trên địa bàn quận Gò Vấp. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp, với giá trúng thầu 366.682 triệu đồng (giá gói thầu là 366.808 triệu đồng, chênh lệch giảm 126 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,03%).