Long An: Tâm điểm thu hút đầu tư nước ngoài

Long An: Tâm điểm thu hút đầu tư nước ngoài

Là tỉnh duy nhất trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vừa có cảng biển vừa có cửa khẩu quốc tế thuận lợi giao thương, Long An trở thành tâm điểm thu hút đông đảo nhà đầu tư.